Vitajte v online formulári pre predkladanie žiadostí o finančné dotácie a projekty 

Projekty:

Aktuálne výzvy:

Vážení žiadatelia,

keďže rozpočet na rok 2023 nebol schválený miestnym zastupiteľstvom, MČ sa nachádza v provizóriu, počas ktorého sa nemôžu prideľovať dotácie.

Vaše žiadosti o dotácie na váš projekt aj naďalej prijímame, ale dočasne ich nebudeme schvaľovať. Nateraz nevieme zaručiť ich podporu, keďže závisí od schválenia rozpočtu.

Najbližšie zastupiteľstvo sa bude konať 14.2.2023. Po jeho skončení vám poskytneme viac informácií o schválení rozpočtu na dotácie. 

 

Dotácie do sumy 2000€ na rok 2023 – 2.1.2023 do 31.10.2023

Dotácie nad sumu 2000€ na rok 2023 – 2.1.2023 do 15.2.2023

 

UPOZORNENIE:  Pred odoslaním žiadosti o dotáciu, si prosím skontrolujte či dávate žiadosť v správnom grantovom programe - oblasť!

Dôležité INFO: 

Podľa nového zákona už nie je potrebné k žiadosti prikladať potvrdenie z príslušného konkurzného súdu o tom, že voči subjektu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nim zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

 


Postup krokov PRE UŽÍVATEĽOV, KTORÍ SA REGISTROVALI DO SYSTÉMU do 31.1.2021  klik: TU
 


Postup krokov PRE NOVÝCH ŽIADATEĽOV klik TU

 

 V prípade otázok obsahového charakteru nás kontaktujte koordinátorku projektov Eriku Benkovičovú na erika.benkovicova@petrzalka.sk; alebo 0947 487 019

V prípade technických problémov nás kontaktujte na 0949 428 239.

 

Vážime si Vašu iniciatívu, ďakujeme za spoluprácu a prajeme veľa úspechov!

Vaša mestská časť Bratislava-Petržalka